Dheemtana Baithak 8 - January 19th

Venue : Guruprasath Residence

Shouvik Neogi

  Shouvik Neogi - Hindustani Vocal

  Raag Bihaag

  Pavan Kanekal - Tabla

  Medha Korwar - Harmonium

shouvik.mp3 shouvik.mp4
Gayatri Sabne

  Gayatri Sabne - Hindustani Vocal

  Raag Tilak Khamod

  Smt. Rama Garimella - Tabla

  Shishir Neelakant - Harmonium

gayatri.mp3 gayatri.mp4
Ashish Tare

  Ashish Tare - Tabla Solo

  Jap Taal

  Shishir Neelakant - Harmonium

ashish.mp3 ashish.mp4
Sucheta Korwar

  Sucheta Korwar - Hindustani Vocal

  Raag Hamsadwani

  Satish Tare - Tabla

  Medha Korwar - Harmonium

sucheta.mp3 sucheta.mp4
Shishir Neelakant

  Shishir Neelakant - Hindustani Vocal

  Raag Alhaiya Bilawal

  Smt. Rama Garimella - Tabla

  Ameya Rao - Harmonium

shishir.mp3 shishir.mp4
Smt. Anagha

  Smt. Anagha - Carnatic Vocal

  Carnatic Medlee

anagha.mp3 anagha.mp4