Dheemtana Baithak 6 - September 2nd

Venue : Neelakant Residence
Gayatri Sabne

  Gayatri Sabne - Hindustani Vocal

  Raag Bageshri

  Rama Garimella - Tabla

  Shishir Neelakant - Harmonium

gayatri.mp3Nikhil Joshi

  Nikhil Joshi - Tabla Solo

  Theen Taal

  Shishir Neelakant - Harmonium

nikhil.mp3Shishir Neelakant

  Shishir Neelakant - Hindustani Vocal

  Raag Bhairav

  Vikas Yendluri - Tabla

  Sucheta Korwar - Harmonium

shishir.mp3Priyank Desai

  Priyank Desai - Flute Solo

  Raag Shud Saarang

  Vikas Yendluri - Tabla

priyank.mp3Prithvi Guruprasad

  Prithvi Guruprasad - Hindustani Vocal

  Raag Gorakh Kalyan

  Vikas Yendluri - Tabla

  Shishir Neelakant - Harmonium

prithvi.mp3Sucheta Korwar

  Sucheta Korwar - Hindustani Vocal

  Raag Nand

  Nikhil Joshi - Tabla

  Medha Korwar - Harmonium

sucheta.mp3Vivek Datar

  Vivek Datar - Harmonium Solo

  Ravi Gutala - Tabla

vivek_MP3Nachiketa Sharma

  Nachiketa Sharma - Hindustani Vocal - Raag Hameer

  Ravi Gutala - Tabla

  Vivek Datar - Harmonium

nachiketa1_MP3Ravi Gutala

  Ravi Gutala - Tabla Solo

  Vivek Datar - Harmonium

ravig_MP3Nachiketa Sharma

  Nachiketa Sharma - Hindustani Vocal - Raag Bhairavi

  Ravi Gutala - Tabla

  Vivek Datar - Harmonium

nachiketa2_MP3Pramod Korwar

  Pramod Korwar - Vote Of Thanks

pramod_MP3