Dheemtana Baithak 27 - 5/5/12

Venue : Satyanarayaswamy Temple
Shruthi Aravindan

  Shruthi Aravindan - Carnatic Vocal

  Carnatic Medlee

  Durga Ganesh - Violin

  Akshay Aravindan - Mridangam

shruthi.mp3Mihir and Venu gopal

  Mihir and Venu gopal - Purcussion

  Tabla Jugalbandhi

  Sarathi Garimella - Keyboard

mihir-venu.mp3Sucheta Korwar

  Sucheta Korwar - Hindustani Vocal

  Raag Marwa, Jog

  Medha Korwar - Harmonium

  Rahul Joshi - Tabla

sucheta.mp3Aparna Thyagarajan

  Aparna Thyagarajan - Carnatic Vocal

  Carnatic Medlee

  Vignesh Thyagarajan - Violin

  Gopal Ravindran - Mridangam

aparna.mp3