Dheemtana Baithak 24 - 10/22/11

Venue : Rancho Richonada

Aparna Thyagarajan

  Aparna Thyagarajan - Hindustani Vocal

  Raag Brindavanisaarang

  Amit Rao - Tabla

  Ameya Rao - Harmonium

aparna.mp3 aparna.m4v
Medha Korwar

  Medha Korwar - Hindustani Vocal

  Raag Puriyadhanashri

  Amit Rao - Tabla

  Ameya Rao - Harmonium

medha.mp3 medha.m4v
Shishir Neelakant & Ameya Rao

  Shishir Neelakant & Ameya Rao - Hindustani Vocal Jugalbandhi

  Raag Todi

  Amit Rao - Tabla

shishirameya.mp3 shishirameya.m4v