Dheemtana Baithak 23 - March 5th 2011

Venue : Campbell Community Center

Chinmay Surpur

  Chinmay Surpur - Hindustani vocal

  Raag Bhimpalas

  Shashank Patil - Tabla

  Shishir Neelakant - Harmonium

chinmay.mp3 chinmay.m4v
Vignesh Tyagarajan

  Vignesh Tyagarajan - Carnatic Violin

  Raaga Simhendramadhyamam

  Gopal - Mridangam

vignesh.mp3 vignesh.m4v
Shishir Neelakant

  Shishir Neelakant - Hindustani Vocal

  Raag Keerwani

  Raghavan Embar - Tabla

shishir.mp3 shishir.m4v
Sarathi Garimella

  Sarathi Garimella - Hindustani vocal

  Raag Bhimpalas

  Rama Garimella - Tabla

  Shishir Neelakant - Harmonium

sarathi.mp3 sarathi.m4v
Buvana Dayanandan

  Buvana Dayanandan - Carnatic vocal

  Raaga Charukeshi

  Vignesh Thyagarajan - Violin

  Gopal - Mridangam

buvana.mp3 buvana.m4v