Dheemtana


Dheemtana Baithak 22 - 12/18/2010

Venue : Los Altos Library Hall

Preeti Tamhankar

  Preeti Tamhankar - Hindustani Vocal

  Raag Bhimpalas

  Manoj Tamhankar - Harmonium

  Shashank Patil - Tabla

preeti.mp3 preeti.m4v
Samhita Kadilaya

  Samhita Kadilaya - Carnatic vocal

  Carnatic Medlee

  Rangashree Vardharajan - Violin

  Arjun Haran - Mridangam

samhita.mp3 samhita.m4v
Medha Korwar

  Medha Korwar - Hindustani Vocal

  Raag Todi

  Sucheta Korwar - Harmonium

  Amit Rao - Tabla

medha.mp3 medha.m4v
Shishir Neelakant

  Shishir Neelakant - Harmonium Solo

  Raag Nat Bhairav

  Rama Garimella - Tabla

shishir.mp3 shishir.m4v
Soundarya Jayaraman

  Soundarya Jayaraman - Carnatic vocal

  Carnatic Medlee

  Vignesh Thyagarajan - Violin

  Sanjay Chandrasekar - Mridangam

  Aditya Srivatsan - Tabla

soundarya.mp3 soundarya.m4v