Dheemtana Baithak 16 - "February 6th

Venue : Los Altos Library Hall
Sucheta Korwar

  Sucheta Korwar - Hindustani Vocal

  Raag Todi

  Amit Rao - Tabla

  Medha Korwar - Harmonium

sucheta.mp3Sri. Nachiketa Sharma

  Sri. Nachiketa Sharma - Lecture Demonstration

  KaN Swar

nachiketa.mp3Manasi Araneke

  Manasi Araneke - Hindustani Vocal

  Raag Shuddha Sarang

  Sri. Sudharshan Sidhaye - Tabla

  Sri. Manoj Tamhankar - Harmonium

manasi.mp3Rhucha Joshi

  Rhucha Joshi - Hindustani Vocal

  Miyan Malhar

  Sri. Kedar Karmarkar - Tabla

  Ameya Rao - Harmonium

rhucha.mp3