Dheemtana Baithak 15 - December 11 2009

Venue : Los Altos Library Hall
Sruthi Sarva

  Sruthi Sarva - Carnatic Vocal

  Raaga Gowla, Kalyani

  Gopal Ravindhran - Mridangam

  Sahana Vasudevan - Violin

sruthi.mp3Medha Korwar

  Medha Korwar - Hindustani Vocal

  Raag Bageshree

  Rama Garimella - Tabla

  Sucheta Korwar - Harmonium

medha.mp3Pragathi Guruprasad

  Pragathi Guruprasad - Hindustani Vocal

  Raag Kedar

  Amit Rao - Tabla

  Ameya Rao - Harmonium

pragathi.mp3Pramod Korwar

  Pramod Korwar - Hindustani Vocal

  Raag Bihagda

  Rama Garimella - Tabla

  Sucheta Korwar - Harmonium

pramod.mp3