Dheemtana Baithak 14 - September 19th 2009

Venue : Los Altos Library Hall
Sri. Prasad Bhandarkar

  Sri. Prasad Bhandarkar - Bansuri

  Raag Puriya Kalyan

  Sri. Ravi Gutala - Tabla

  Sri. Akshay Naresh - Bansuri

prasad.mp3Sri. Prasad Bhandarkar

  Sri. Prasad Bhandarkar - Bansuri

  Raag Durga

  Sri. Ravi Gutala - Tabla

  Sri. Akshay Naresh - Bansuri

prasad.mp3Sri. Prasad Bhandarkar

  Sri. Prasad Bhandarkar - Bansuri

  Raag Shivaranjini

  Sri. Ravi Gutala - Tabla

  Sri. Akshay Naresh - Bansuri

prasad.mp3Sri. Nachiketa Sharma

  Sri. Nachiketa Sharma - Hindustani Vocal

  Raag Hamsadwani

  Sri. Ravi Gutala - Tabla

  Sri. Vivek Datar - Harmonium

nachiketa.mp3Sri. Nachiketa Sharma

  Sri. Nachiketa Sharma - Hindustani Vocal

  Raag Chaayabihaag

  Sri. Ravi Gutala - Tabla

  Sri. Vivek Datar - Harmonium

nachiketa.mp3Sri. Nachiketa Sharma

  Sri. Nachiketa Sharma - Hindustani Vocal

  Raagmala

  Sri. Ravi Gutala - Tabla

  Sri. Vivek Datar - Harmonium

nachiketa.mp3Sri. Nachiketa Sharma

  Sri. Nachiketa Sharma - Hindustani Vocal

  Raag Bilaskhani Todi

  Sri. Ravi Gutala - Tabla

  Sri. Vivek Datar - Harmonium

nachiketa.mp3